De 2-minutenregel voor re-intergratie amsterdam

Voor kunstenaars uit al die disciplines en experts uit een culturele sector heeft Kunstenaars&CO re-integratietrajecten aan.

Een begeleiding bij FOCUS kan zijn individueel, doch u dan ook kunt ook deelnemen met groepsactiviteiten Ieder pad wordt op maat ingevuld, door uzelf, tezamen betreffende uw vaste adviseur.

Grijp dan je kans en benut de mogelijkheid van de Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO) om een start te produceren met je persoonlijk onderneming.

Wij streven er tot een kwalitatieve speler in ons vakgebied te blijven. Hiertoe laten wij ons schrijftafel doorlopend beoordelen door cliënten en opdrachtgevers. We zijn CEDEO gecertificeerd en hebben ons keurmerk Blik op Werk, met ons tevredenheidsscore betreffende 8,0 en kwaliteitsscore bij CEDEO: Uitmuntend!

Of u dan ook zich ook thuis voelt voor FOCUS kan u in ons vrijblijvend oriënterend gesprek, het beste alleen vaststellen.

We zijn lid aangaande een netwerk betreffende werving en selectie bureaus. Die bureaus werken vanwege duizenden ondernemers in al die branches wegens dit plaatsen aangaande mensen in functies op MBO tot WO niveau.

We verrichten het met eigen service, maatwerk vanwege ieder individu en ondersteuning betreffende de jobhunters. Vinden betreffende ander werk is het doel.

Af en toe kan ons korte verandering van perspectief dit verschil vervaardigen. Ofwel u dan ook slaat een heel more info andere straat in. Wegens uzelf, in een aardbol, of allebei. De uitkomst kan zijn uiteraard niet bekend. Doch immers het doel: Zin in leven en werk. Er ‘ga’ je vanwege ingeval coach.

Ø       begeleiden we u in uw directe woonomgeving of ook voor u thuis (nauwelijks omvangrijke reisafstanden);

Tevens mag ons cursist individuele begeleiding vragen tijdens sollicitatieprocedures vanwege dit schrijven over brieven en het voeren met gesprekken.

Wegens u bestaan er verder geen kosten. KREW verzorgt tevens alle administratieve vereisten, opdat u dan ook zich compleet op uw traject naar werk kunt richten. Wanneer u eenmaal bent aangemeld bij Krew, kunt u een reintegratiebedrijf gaan kiezen. Vanaf dat moment kan WerkRoute u verder helpen.

Daarom is bij Epheon ook nauwelijks enig reïntegratietraject identiek. We leveren geen standaardproducten en –trajecten aan, maar stellen ú centraal. Dát is ons specialisme.

Essentieel kan zijn een eigen toewijding en individuele aanpak. Er wordt verder heel wat toewijding besteed aan zaken die u dan ook in een weg zitten. Samen werken wij daar aan een andere werkkring te ontdekken welke bij u past en daar waar u dan ook zich voorspoedig bij voelt. Zo komt u dan ook en blijvend aan het werk.

Wensen zijn jouw maatwerk en flexibiliteit op straat tot werk? We verlenen jouw persoonlijke begeleiding in ons JobCenter en opleidingen wegens ieder niveau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *